تحلیل بازار سرمایه در پایان اردیبهشت ماه ؟ دلایل افت ؟

بازار سرمایه در دومین ماه سال ۱۳۹۹، سکه دو رویی بود که یک سمت آن #رشد شتابان و روی دیگرش، #اصلاح یکدست در بازار را شامل بود...

ماهی که ارزش معاملات درآن رکوردهای متعددی را شکست و #عرضه_اولیه پایان ماه نیز با افزایش چشمگیر شرکت کنندگان همراه بود...

بررسی  رفتار بازار در اردیبهشت ماه شاید بتواند نشانه های دقیقی از مختصات جدید #بورس را نشان دهد...

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد