بازار ترس و طمع

سوالی که این روزها در هر جمعی شنیده می شود و برای بسیاری از #سهامدارن به وجود آمده این است که بازار درگیر #اصلاح شده است یا #ریزش ؟

نقش #سودهای کسب شده در ماه های اخیر در فشار فروش فعلی چیست؟

ورود #سهام_عدالت به بازار دلیلی منطقی برای شرایط چند روز اخیر است یا صرفا بهانه ای برای فروش برخی شده است؟

#چارتیست ها قیمت های اخیر در برخی #نماد ها را دارای جذابیت میدانند، اما آیا الان فرصت #خرید است؟

#تئوری_توطئه در تحلیل های اخیر چه جایگاهی پیدا کرده است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد