پیش بینی بورس در روزهای آینده

بازار امروز درحالی کار خود را سبز و خوشحال به پایان رساند که مقررات جدیدی در خصوص خرید و فروش اجرایی شد... بسیاری از کارشناسان این موضوع را از جمله اقدامات قابل دفاع در بورس میدانند... اما بازار در روزهای پیش رو به کدام سمت خواهد رفت و دلایل سبزپوشی این روزهای بورس چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد