بورس تهران در 4 تیر

بازار سهام در آخرین روز هفته جاری، همچون روز گذشته کار خود را با رشد بیشتر شاخص کل نسبت به شاخص هموزن به پایان رساند. شاخص کل بورس با ورود به کانال یک نیلیون و 400 هزار واحدی نشان داد که قصد عقب نشینی ندارد و آمار معاملات خرد نیز مؤید این موضوع است. رفتار گروه های مختلف در روز اخیر چگونه بود و اخبار مربوط به مجوزهای افزایش قیمت محصولات چه تاثیری بر عملکرد صنایع داشته است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد