جدال شاخص بورس یا مقاومت و هسته معاملات!

بازار امروز درحالی کار خود را به پایان رساند که اختلالات عمده در هسته معاملات و OMS کارگزاری ها نقشی بسزا در التهاب بازار داشت. با این حال مقاومت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی شاخص کل به رغم اینکه در روزهای گذشته شکسته شد با این حال بر تقویت فشار فروش موثر بوده است. از تمام کارشناسان راه حل و نظرشان را برای رفع موقت مشکلات جویا میشویم... لازم به گفتن است که نقدینگی به رغم تمام مشکلات، قصد خروج از بورس را ندارد! بازار کار خود را مثبت به پایان رساند...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد