ابرکانال ۲ میلیون واحدی شاخص کل و تصویب طرح تجدید ارزیابی دارایی در مجلس

بورس تهران درحالی کار خود را در آخرین روز هفته به پایان رساند که توانست برای دومین بار وارد ابرکانال ۲ میلیون واحد شود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دوباره اقبال بازار به سمت نمادهای بزرگ تغییر جهت داده است. ضمن اینکه ارزش معاملات نشان می‌دهد که گروه فراورده‌های نفتی دارای بیشترین میزان بوده است. دلیل این اتفاق چیست؟ و البته امروز طرح تجدید ارزیابی دارایی با دو فوریت در مجلس تصویب شد...این طرح چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد داشت؟ و البته سوال اصلی این است که از بین روش‍های مختلف تجدید ارزیابی، کدام یک برای روند کلی بورس و اقتصاد بهتر است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد