اصلاح شاخص بورس به پایان رسید؟

امروز پس از چندین روز، بازار روی خوش به سهامداران نشان داد. برخی معتقدند عوامل متعددی در این امر موثر بودند که از جمله آن‎ها: حمایت سنگین حقوقی‎ها، منتشر شدن گزارش مرداد ماه، رفع مشکلات هسته و مدیریت فروش سهام عدالت بود. امروز با کارشناس برنامه، علی زینلی، به بررسی شاخص پرداخته‎ا‌‌‌‎یم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد