آخر هفته امیدوار کننده برای سهامداران

امروز علی‎رغم اینکه شاخص بازهم با ریزش به کار خود خاتمه داد، اما می‎توان گفت که روز امیدوار کننده‎ای برای سهامداران بود. از قیمت‎های آخری که در برخی سهم‎ها مثبت شد تا ارزش صفوف فروشی که نسبت به دیروز کاهش محسوسی داشت. باید دید این نشانه‎ها به مثبت شدن بازار برای هفته آینده ختم می‎شود یا خیر؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد