پایان ریزش بازار؟

امروز از ابتدای بازار تا پایان آن با روندی کند فشار عرضه کمتر شد، به طوری که در برخی نمادها قیمت آخر مثبت شد.

این مساله امید را برای بسیاری از سهامداران ایجاد کرد که در هفته آتی با بازاری سبز رنگ مواجه شوند. امروز در برنامه دیده‎بان بورسی از کارشناس برنامه، علیرضا نجارپور، پرسش‎های زیر را مطرح کرده‎ایم:

با توجه به ساعت‎های پایانی امروز، می‎توان برای هفته آینده امید به بازگشت بازار داشت؟

با توجه به وعده‎های حمایت از بازار، اعتماد سهامداران بازمیگردد؟

روند دلار را چگونه ارزیابی می‎کنید؟ آیا تاثیر مثبتی بر بورس خواهد گذاشت؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد