آغاز هفته‌کسل‌کننده بازار سرمایه

در جریان معاملات امروز و در آغاز معاملات در حالی که بیشتر نمادها مثبت معامله می‌شدند بار دیگر طبق عادت روزهای اخیر فشار عرضه بر تقاضا حاکم شد و صف‌های فروش بر بیشتر نمادهای بازار غلبه کرد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد