ترس بورس از ریسمان سیاه و سفید

بازار کار خود را با ۴۳ واحد ریزش خاتمه داد و به یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار رسید. نکته قابل توجه در معاملات امروز خروج پول دو هزار میلیاردی و ارزش معاملات بسیار پایین بود. باید دید با این ریزش سنگین امروز چه سرنوشتی قرار است در روزهای آتی هفته رقم بخورد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد