بازار در انتظار تصمیمات درست

بازار امروز بعد از چندین روز فشار عرضه رنگ تعادل به خود گرفت. می‎توان گفت بسیاری از سهامداران که در این دو ماه جز ضرر چیزی عایدشان نشده است، امیدوار به روزهای آتی مهر ماه هستند تا بتوانند مقداری از ضرر خود را جبران کنند. در این برنامه دیده‎بان بورس، از عبدالرضا عیسوند دعوت کرده‎ایم تا در خصوص الزامات برای رسیدن ثبات به بازار توضیحاتی را ارائه کنند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد