تحلیل تکنیکال : رسیدن شاخص به نقطه مقاومت؟

در بازار امروز میزان خرید حقیقی ها و فروش حقیقی ها، همچنین خرید و فروش حقوقی ها تقریبا یکسان بود. این به آن معناست که بازار به نقطه ای رسیده است که کشمکش میان عرضه و تقاضا بسیار زیاد شده است.

نزول دوباره یا ادامه صعود؟

برخی عنوان می کنند که بازار در نقطه مقاومتی قرار دارد و به این صورت کانال یک میلیون و پانصد هزار را از دست می رود. اما از طرفی برخی از کارشناسان با بررسی تکنیکال شاخص معتقدند با توجه به حمایت هایی که شاخص در یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار دارد دوباره بر میگردد و حتی امکان دارد در آینده میان مدت سقف تاریخی را دوباره ببیند. البته مقاومت های مهم دیگری نیز بر سر راه شاخص هستند مانند یک ملیون و پانصد و پنجاه هزار، اما بستگی دارد موتورهای محرک بورس که یکی از آن ها ورود پول حقیقی است تا کجا ادامه دار باشد.

امروز در برنامه دیدبان بورس، به همراه کارشناس برنامه، کیارش فاضل، ضمن بررسی شاخص کل و سناریوهای موجود به بررسی گروه های مهم همچون گروه فلزات اساسی پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد