تناقضات دیرینه صنعت خودرو

از موضوعات همواره تکراری در سال‌ های مختلف،‌ چالش‌ های صنعت خودرو است.

کیفیت پایین محصولات، زیان ‌ده بودن، عدم شفافیت صورت ‌های مالی و قیمت‌ گذاری اشتباه، از جمله مباحثی است که همواره مطرح می ‌شود اما به قطع می ‌توان گفت هیچ یک حل نشده است. از طرف دیگر به رغم زیان ‌ده بودن این صنعت، در بازار سرمایه بسیار دیده شده که سهم ‌های گروه خودرویی در امسال رشدهای خیره کننده داشتنه ‌اند. اما سوال اینجاست که آیا این رشد تنها معطوف به دارایی ‌های این شرکت ‌های خودرویی است یا خیر. امروز در برنامه دیدبان بورس با حسن کاظم ‌زاده، کارشناس بازار سرمایه به بحث در خصوص این صنعت نشسته‌ ایم.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد