گروه تامین سرمایه جذاب برای سرمایه گذاری؟

شرکت های تامین سرمایه در بازار به عنوان واسطه حضور دارند و فعالیت های مختلفی از قبیل سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری و پذیره نویسی را انجام می دهند.

 نقش این شرکت ها در مقاطع مختلف می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. امروز در برنامه دیدبان بورس، با کارشناس برنامه روح الله حسینی مقدم، مدیر عامل تامین سرمایه ملت، ضمن تشریح چگونگی فعالیت این شرکت ها، به بررسی وضعیت آن ها در بورس پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد