بررسی بورس تهران | تحلیل ۴ سهم بورس، فرابورس، کالا و انرژی

امروز به همراه کارشناس بازار سرمایه، آقای حسن رضایی پور به بررسی وضعیت فراکاب‌ها پرداخته‌ایم تا آشنایی بیشتری با این سهم‌ها داشته باشیم.

تصویب قانون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴

تا قبل از تصویب قانون بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، بورس‌های کشور در قالب سازمان کارگزاران فعالیت می‌کردند و همه تصمیمات و قوانین هم، تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی بود، تا اینکه به موجب قانون بورس و اوراق بهادار که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، شورای عالی بورس، سازمان بورس، بورس‌های اوراق بهادار، بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی به ترتیب زمان تشکیل، به وجود آمدند و در قالب سهامی عام پذیره نویسی آن‌ها صورت گرفت. به طور مثال بورس انرژی در سال ۱۳۹۰، با سرمایه اولیه ۶۰ میلیارد تومانی تاسیس شد و همچنان سرمایه آن ۶۰ میلیارد تومان مانده و هیچ تغییری نکرده است اما خوشبختانه امسال، به اندازه سرمایه خود موفق به سود سازی شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد