دامنه نوسان ابداعی نیاز به زمان بیشتر دارد؟

به رغم رشد ۴۶ هزار واحدی در اولین روز معاملاتی این هفته، در ادامه شاخص با ریزش مواجه شد و نتوانست مسیر صعودی خود را ادامه دهد.

برخی معتقدند که دامنه نوسان نامتقارن نتوانست شوک مثبتی به بازار بدهد و انتظارات را بر آورده نکرد. اما از طرفی موافقان این امر می گویند که هنوز برای تصمیم گیری در این خصوص زود است و باید زمان بیشتری داد. همایون دارابی از جمله افرادی بود که موافق دامنه نوسان نامتقارن بود و معتقد است که سایه هیجان فروش هنوز بر سر بازار است. امروز در برنامه دیدبان بورس از حال و روز این روزهای بازار از او سوال پرسیده ایم. 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد