نشانه مثبت در بازار امروز دیده شد؟

امروز در نیمه دوم بازار معاملات با روزهای گذشته تفاوت داشت و برای برخی سهم‌ها که در هفته گذشته در صف فروش قفل شده بودند، تقاضای خوبی شکل گرفت.

سوال اینجاست که معاملات امروز را می‌توان به فال نیک گرفت و منتظر روزهای بهتری برای بازار بود؟

در گفتگوی امروز با علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه درباره نقش حقوقی‌ها و بازار گردان‌ها در این روزها صحبت کردیم که خلاصه آن به شرح زیر است:

از نظر بنده با توجه به متغیرهای کلان و سایر پارامترها، کف اصلی شاخص کل در محدوده یک میلیون می‌باشد و پایین تر از آن محدوده، با مفروضات فعلی به دور از منطق است.

این روزها شرایط بازار به نحوی شده است که کمتر کسی، به عوامل بنیادی توجه می‌کند و هیجانات منفی بر تمامی پارامتر در روزهای فعلی غلبه کرده است و به نوعی می‌توان گفت که بی اعتمادی هم عاملی شده تا سهامداران برای فروش سهام خود اقدام کنند.

برای این که بتوانیم این را بیان کنیم که شرایط بازار از رکود خارج شده است یا خیر، نمی‌توان صرفا معاملات یک روز را مد نظر قرار داد و نیاز است که روزهای بیشتری سپری شود تا بتوانیم، در مورد خارج شدن بازار از شرایط رکودی صحبت کنیم.

در مورد عملکرد بازار گردان‌ها در ماه‌های اخیر، انتقادات زیادی مطرح شده اما باید این را عنوان کرد که بودن آن بهتر از نبودشان است و باید عملکرد و تاثیر آن را در بلند مدت بررسی کرد.

با کلیک بر روی لینک زیر می‌توانید نسخه کامل گفتگو را مشاهده کنید.

معاملات امروز امیدوار کننده بود؟

مروز در نیمه دوم بازار معاملات با روزهای گذشته تفاوت داشت و برای برخی سهم‌ها که در هفته گذشته در صف فروش قفل شده بودند، تقاضای خوبی شکل گرفت، سوال اینجاست که معاملات امروز را می‌توان به فال نیک گرفت و منتظر روزهای بهتری برای بازار بود؟

در گفتگوی امروز با علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه درباره نقش حقوقی‌ها و بازار گردان‌ها در این روزها صحبت کردیم که خلاصه آن به شرح زیر است:

از نظر بنده با توجه به متغیرهای کلان و سایر پارامترها، کف اصلی شاخص کل در محدوده یک میلیون می‌باشد و پایین تر از آن محدوده، با مفروضات فعلی به دور از منطق است.

این روزها شرایط بازار به نحوی شده است که کمتر کسی، به عوامل بنیادی توجه می‌کند و هیجانات منفی بر تمامی پارامتر در روزهای فعلی غلبه کرده است و به نوعی می‌توان گفت که بی اعتمادی هم عاملی شده تا سهامداران برای فروش سهام خود اقدام کنند.

برای این که بتوانیم این را بیان کنیم که شرایط بازار از رکود خارج شده است یا خیر، نمی‌توان صرفا معاملات یک روز را مد نظر قرار داد و نیاز است که روزهای بیشتری سپری شود تا بتوانیم، در مورد خارج شدن بازار از شرایط رکودی صحبت کنیم.

در مورد عملکرد بازار گردان‌ها در ماه‌های اخیر، انتقادات زیادی مطرح شده اما باید این را عنوان کرد که بودن آن بهتر از نبودشان است و باید عملکرد و تاثیر آن را در بلند مدت بررسی کرد.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد