تحلیل صنعت ذغال سنگ

در این چند روز وضعیت گروه زغال سنگ به نظر مناسب می‌رسد. امروز نیز برخی سهم‌ها در این صنعت صف خرید شدند.

در برنامه دیدبان بورسی امروز با حسین حشمت‌پسند ضمن آشنایی کلی با این صنعت به بررسی چهار سهم مربوط به این حوزه پرداخته‌ایم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد