چهارشنبه‌ها با تابلوخوانی

این هفته بازار نسبت به روزهای پیشین وضعیت بهتری داشت و شاخص تا حدی صعودی شد

امروز طبق روال هفته های گذشته با رضا شاکری علاوه بر بررسی بازار این هفته به چند نکته در خصوص یادگیری تابلوخوانی پرداخته ایم.


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد