کمترین ارزش معاملات در ۱۵ ماه اخیر!

در پایان معاملات یکشنبه ۱۵ فروردین، روند فرسایشی بازار سهام ادامه یافت.

امروز خالص ارزش معاملات به ۱۷۷۰ میلیارد تومان رسید که رکورد کمترین ارزش معاملات در ۱۵ ماه اخیر شکسته شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد