چهار سناریو برای بورس امسال

در روزهایی که شاخص در حال سقوط است، تمامی سهامداران نیم‌ نگاهی به مذاکرات و روند دلار دارند.

طبیعی است که یکی از عوامل مهم در خصوص ترس حاکمن بر بازار، ریزشی است که برای دلار انتظار می‌رود. در برنامه دیدبان بورسی امروز، بهنام علیزاده به بررسی سناریوهای متفاوت از بورس امسال می‌پردازد تا بتوانیم استراتژی مناسبی متناسب با اتفاقات پیش‌رو انجام دهیم.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد