حضور سهامداران خرد در مجامع تاثیرگذار است ؟

مانند هر سال نزدیک فصل مجامع می‌ شویم و اخبار هر سهم در این روزها بسیار به گوش می‌ شود.

اما سوالی که برای سهامداران مطرح می‌شود این است که آن‌ها چه نقشی در این مجامع دارند؟ آیا به این علت که سهم آن‌ها نسبت به برخی دیگر کمتر است حق اظهار نظر ندارند؟ در خصوص رای‌گیری چطور؟ آیا همه می‌توانند در رای گیری شرکت کنند و بر تصمیمات شرکت‌ها آگاه باشند؟ امروز در برنامه دیدبان بورس محمد حسین حقیقی به این سوالات پاسخ می‌دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد