راه حل خروج بورس از بحران چیست ؟

نقشه بازار مدت هاست رنگ سبز به خود ندیده اما شاخص بسیار آرام به پایین نزول پیدا می‌کند.

در دستورالعمل جدید سازمان بورس دامنه نوسان از منفی دو به منفی سه تغییر پیدا می‌کند اما به نظر نمیرسد تأثیری به حال بازار داشته باشد. از طرف دیگر خبرهایی که به گوش می‌رسد حاکی از قوت گرفتن احتمال توافق است. در این برنامه دیدبان بورس با نوید قدوسی در خصوص چالش‌های این روزهای بازار به بحث پرداخته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد