حتی گمانه‌زنی اغلب کارشناسان و تحلیلگران بر آن است که احتمالا در این نشست قطعنامه‌ای علیه ایران صادر خواهد شد. اما عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه می‌گوید بعید به نظر می‌رسد که کشورهای غربی بخواهند با صدور قطعنامه، بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند؛ چرا که همچنان ساختار برجام برای آنها بسیار اهمیت دارد و فعلا می‌خواهند آن را حفظ کنند.