دیوسالار تاکید کرد که اگر قبلا منافع روسیه با تحقق برجام بهینه می‌شد اما امروز اینطور نیست و مسکو در حال حاضر از طولانی شدن روند گفتگوها نفع می‌برد.

وی گفت این نگاه کرملین به مسائلی چون قیمت نفت و فشار یک بحران سیاسی دیگر بر آمریکا مربوط می‌شود.