محمدجواد قهرمانی، پژوهشگر مسائل چین معتقد است پکن نمی‌خواهد تهران را به ریاض یا ریاض را به تهران ترجیح دهد اما هر کشوری بسته به ظرفیت‌های داخلی، تعاملاتش با نظام بین‌الملل و وضعیت تحریم بودن یا نبودنش از کیک توسعه چین سهم خواهد برد.

به گفته این کارشناس ایران برای تغییر شرایط باید یک سیاست متوازن را در پیش بگیرد در غیر اینصورت شاید تعاملات ایران با چین فقط در راستای حفظ فضای تنفسی برای کشور باشد.