ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران ضمن اشاره به این موضوع گفت انتظار می‌رفت که با روی کار‌ آمدن دولت آقای رئیسی، علی شمخانی جابجا شود؛ بویژه که وی دارای نوعی جهت‌گیری به ویژه در حوزه سیاست‌های کلان عرصه روابط خارجی و امنیت ملی بوده و هست.