ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران درباره دلایل فعال شدن شورای امنیت ملی گفت:« هرگاه دیپلماسی در وضعیت توقف قرار بگیرد یا نتواند گام‌های جدی و انعطاف‌پذیر داشته باشد، حوزه مذاکرات از وضعیت پروتکل محور به وضعیت دوفاکتو تغییر جهت می‌دهد. آمریکا به این نتیجه رسید که به مذاکره با ایران نیاز دارد و باید با ایران همکاری کند.»

متقی معتقد است که وزارت خارجه آمریکا از طریق مجموعه‌های دیپلماتیک خود نتوانست به نتیجه مطلوب برسد؛ بنابراین در یک مرحله تاریخی زمینه برای نقش‌یابی برت مک‌گورک فراهم شد.