ابراهیم متقى، استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ایران یک سال بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، در یک اقدام نسبتا متوازن اجراى پروتکل الحاقى را متوقف کرد، گفت وقتى آمریکایى ها تمایلى به اجراى برجام ندارند طبیعتا ایران نمى تواند به تعهدات قانونى اى توجه داشته باشد که یک طرف اصلى آن، حقوق ایران را براى همکارى هاى هسته اى نادیده مى گیرد و تحریم ها را برخلاف برجام بازگردانده است.

متقى تاکید کرد تازمانى که بحث لغو تحریم هاى ایران توسط آمریکا نادیده گرفته مى شود و به تاخیر مى افتد، تهران هم عجله اى براى پذیرش و اجراى پروتکل الحاقى ندارد.