نادر نوربخش، پژوهشگر مسائل اروپا گفت که در اکثر کشورهای اروپایی احزاب راست رادیکال نسبت به اتحادیه اروپا بدبینی دارند و خواهان خروج از این اتحادیه هستند. همچنین تاکید بر هویت ملی از دیگر خواسته‌های حامیان احزاب راست رادیکال است.

نوربخش با اشاره به اینکه رویکرد رهبران احزاب راست رادیکال پوپولیستی است، افزود:« آنها جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ نخست نخبگان فاسد و دیگری مردم یکدست. لذا این احزاب تاکید دارند که باید نخبگان فاسد کنار بروند و یکی از مطالبات مردم از رای دادن به این افراد نارضایتی از احزاب اصلی است.»