آیا با تغییر دولت در ایران تغییری در مسیر گفتگوهای برجام ایجاد خواهد شد؟ همچنین محتمل ترین سناریوهای پیش‌روی برجام چه خواهد بود. خسروشاهین می‌گوید چالش‌ها همچنان وجود دارد و نوعی بی‌اعتمادی وسیع بین تهران و واشنگتن شاهد هستیم. در عین حال نوع نگاه طرفین به مذاکرات کاملا متفاوت است؛ آمریکا به دنبال یک توافق جامع و همه‌گیر و ایران خواهان لغو تحریم‌ها یا ترک بر دیواره تحریم‌ها با هدف ریکاوری اقتصاد کشور است.