رحمن قهرمانپور، پژوهشگر مسائل بین‌الملل می‌گوید تفاوت پروتکل الحاقی و توافق جامع پادمانی این است که در پروتکل الحاقی بازرسی‌‌‌ها منوط به اعلام کشور دارنده فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای‌‌ نیست و آژانس می‌تواند از هر مکان مشکوک به فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای بازدید کند.

اما در توافق جامع پادمانی، آژانس فقط از مکان‌‌‌هایی می‌تواند بازدید کند که کشور دارنده فعالیت هسته‌‌‌ای اعلام کند که آنجا فعالیت انجام می‌دهد. وی افزود:« در مورد نصب دوربین نیز این دو تفسیر متفاوت وجود دارد.»

قهرمانپور با اشاره به سفر اخیر گروسی و باقی ماندن اختلافات در این حوزه‌ها گفت به نظر نمی‌رسد در این سفر گشایش خاصی رخ داده باشد.