مسکو در این بازیگری فعال از یک سو سعی دارد ایران را متقاعد کند که تاحدودی به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و از سوی دیگر با طرف‌های غربی به‌ویژه آمریکایی روبرو است که یکی از سخت‌ترین رژیم‌های تحریمی را علیه ایران دنبال می‌کند و باید این کشور را نیز در مسیر لغو تحریم‌ها قرار دهد. 

حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که با توجه به شرایط فعلی، کرملین تا کجا می‌تواند این مسیر را ادامه دهد، آیا مذاکرات به سرانجامی می‌رسد و روسیه چه اهدافی را از میانجیگری بین ایران و طرف‌های غربی برجام دنبال می‌کند. حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل در این قسمت از برنامه #راهبرد به این پرسش‌ها پاسخ داد.