اما در این بین، یک صرافی با حداقل کارمزد معاملاتی و در تعداد قابل توجهی از موارد نیز به صورت بدون کارمزد، پذیرای معاملات معامله گران است.