در این گفتگو موضوعاتی مهمی مانند بررسی مجوزهای رسمی سکوهای تبادل رمزارزی و مشکلات آن‌ها تا مهمترین دغدغه‌های کاربران جامعه تبادل رمزارزایران، مطرح شده است.

ویدیوی کامل این گفتگو به زودی از اکو ایران پخش خواهد شد.