به گزارش اکوایران، داستان به اعمال محدودیت‌های بایننس به کاربران ایرانی بخاطر قوانین بین‌المللی باز می گردد. هرچند از قبل اسم ایران بین کشورهای تحریمی بایننس بود اما اخیرا کاربرای ایرانی رسما مجبور به ترک بزرگترین و صرافی رمزارزی جهان شدند.

ببینید: خداحافظی بایننس با ایران

اما دلیل ناراحتی کاربران بخاطر محدودیت‌های تحریم و FATF و OFAC و امثالشون نبود! این پیام از پشتیبانی از بایننس خون کاربرای ایرانی از بایننس رو به جوش آورده بود: اگر رگ و ریشه ایرانی دارید، بایننس به شما سرویس نمی‌دهد!