روزنامه 16مهر1398

اعلام عملکرد 230 شرکت صنعتی توسط رئیس کل بانک مرکزی گزارشی است که روزنامه دنیای اقتصاد امروز شانزدهم مهرماه 1398 آن را با عنوان « یک خبر خوب و یک هشدار» تیتر اصلی صفحه یک خود قرار داده است. گزارش دیگر این روزنامه «شارژ ناقص وام مسکن» است که در آن خبر داده است که آپارتمان های ممنوعه در بازار تسهیلات فقط برای خریداران اوراق مجاز شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد