روزنامه 20مهر1398

«روز تاریخی فوتبال ایران» و «خروج از رکود در 2020» تیترهای اصلی صفحه یک امروز روزنامه دنیای اقتصاد است. این روزنامه همچنین در صفحات داخلی خود گزارش هایی با تیتر « بازگشت تردید به بازار نفت»، «تعریف انحرافی از رونق بورس» و «علامت بازدهی دلار تغییر کرد» را منتشر کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد