روزنامه 21مهر1398

«عیار پیشگویی های بنزینی» تیتر یک صفحه اول روزنامه دنیای اقتصاد است. این روزنامه همچنین در گزارشی به بررسی طرح تفصیلی تهران پرداخته است و آن را با تیتر «جایگزینی طرح تفصیلی برای پایتخت» منتشر کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد