روزنامه 1آبان1398

«سرآغاز اصلاحات اقتصادی کجا باید باشد؟» سوالی است که گزارش یک امروز روزنامه دنیای اقتصاد به آن پاسخ داده است. این روزنامه با بررسی تجربه توسعه در سنگاپور، ترکیه و گرجستان، درباره نقطه آغاز اصلا‌ح اقتصادی کاوش کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد