روزنامه ۴آبان۱۳۹۸

تواتر تولید مقررات از پنج روز به یک روز و نیم رسید. رونق بخشنامه یا رونق تولید؟ «رونق بخشنامه یا رونق» تولید، تیتر یک امروز روزنامه دنیای اقتصاد است. در این گزارش تاکید شده است که پس‌لرزه سیاست‌های ارزی دولت صدور ۶۲۹ بخشنامه از فروردین‌ماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۸ استتواتر «تولید مقررات» از پنج روز به یک روز و نیم رسید

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد