روزنامه 6آبان1398

تفاوت تعطیلاتی ایران با سایر نقاط جهان در چیست؟ روزنامه دنیای اقتصاد امروز مانند بسیاری از روزنامه‌ها عکس یک صفحه خود را به کشته شدن رهبر داعش اختصاص داده است. این روزنامه با انتخاب تیتر «شکار البغدادی در شام» به بررسی این اتفاق مهم بین‌االمللی پرداخته است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد