روزنامه 11آبان1398

آغاز فرآیند رسمی برکناری رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا توسط مجلس نمایندگان گزارشی است که روزنامه دنیای اقتصاد امروز آن را تیتر اصلی خود در صفحه یک انتخاب کرده و برای آن تیتر « سرنوشت استیضاح ترامپ» را انتخاب کرده است. «کالبدشکافی چرخش تورم مسکن» گزارش دیگر این روزنامه است که در آن به این سوال پاسخ داده که کدام مناطق پایتخت باعث توقف کاهش قیمت آپارتمان شده است. به گزارش این روزنامه قیمت ملک در ده منطقه تهران با افت همراه بوده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد