روزنامه 18آبان1398

«3 حلقه ناوگان جدید پولی» تیتر یک امروز روزنامه دنیای اقتصاد است. این روزنامه در صفحات داخلی خود صحبت های عباس عراقچی در مسکو را هم پوشش داده و آن را با تیتر « منافع ایران مهمتر از برجام است» منتشر کرده است. از دیگر تیترهای امروز روزنامه دنیای اقتصاد می توان به تیتر «ناتو در حال مرگ مغزی است» اشاره کرد که بازنشر و ترجمه گفتگوی مکرون با اکونومیست است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد