روزنامه 21آبان1398

«استدلال روحانی برای ماندن در برجام» گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از صحبت های رئیس جمهور است. این روزنامه گزارشی هم درباره جزئیات آمار صادرات و واردات منتشر کرده که آن را با تیتر « دو تحول تجاری در اول پاییز» منتشر کرده است. «دو سناریوی خروج بورس از حبس بازه ای» و «دلار در چند قدمی مرز مقاومتی» جزو گزارش های امروز روزنامه دنیای اقتصاد است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد