یارانه مرگ برای شهروندان تهرانی!

یک عضو شورای شهر تهران در آخرین روز کاری شورای پنجم در مصاحبه‌‌ای خبر از در نظر گرفتن یک قبر رایگان به ازای هر تهرانی داد.

ناهید خداکرمی با توجه به شرایط وخیم کرونایی در تهران و رسیدن تعداد کشته‌ها به چهارصدنفر در روز که شرایط بحرانی برای بهشت زهرا ایجاد کرده است، از اختصاص یک قبر رایگان به هر شهروند در تهران خبر داد که این اظهار نظر با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو بود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد