گره اقتصادی تیم رئیسی

بعد از تمام شدن مراسم تحلیف و تمام حاشیه‌های ریز و درشتش دوباره تحلیل گران به موضوع کابینه ابراهیم رئیسی برگشته‌اند و اینبار بحث بر سر دوراهی سخت ابراهیم رئیسی در انتخاب بین فرهاد رهبر و محمدمخبر داغ است.

دو مردی که به نظر می‌رسد ادعای رهبری تیم اقتصادی رئیس جمهور را دارند اما خط مشی متفاوتی را هم دنبال می‌کنند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد