برنامه رویداد

کیش اینوکس ۲۰۱۹

گفتگو با مدیرعامل منطقه آزاد کیش

در حاشیه رویداد کیش اینوکس غلامحسین مظفری بیان میکند که بورس بین الملل در جزیره کیش در حال استقرار می باشد و پیش بینی می شود که تا پایان سال بورس بین الملل مستقر گردد. پیام این نمایشگاه را معرفی دقیق از فرصت های سرمایه گذاری و به کارگیری مکانیزم های دقیق، فرآیندهای جدید برای تامین منابع و اجرای پروژه ها می داند. وی معتقد است تبیین و تعریف پروژه ها برای سرمایه گذاری یک ضرورت است. غلامحسین مظفری: معرفی دقیق، درست و اصولی فرصت های سرمایه گذاری امکانی را فراهم میکند که هم سرمایه گذاران و هم سرمایه پذیران با واسطه هایی مثل بازار مالی و بازار سرمایه بتوانند کنار هم قرار گیرند و باعث رونق اقتصادی کشور شوند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد