برنامه رویداد

کیش اینوکس 2019

گفتگو با مدیرعامل بیمه معلم

محمد ابراهیم تحسیری: یکی از اقدامات اساسی بیمه معلم بحث فرهنگ سازی بوده است، زیرا با جامعه فرهنگیان و دانش آموزان در ارتباط هستند و در صورتیکه بتوانیم فرهنگ سازی را توسعه بخشیم، قطعا در ضریب نفوذ بیمه در ایران تاثیر بسزایی خواهد داشت.آقای تحسیری معتقدند که بیمه معلم توانسته نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حدود 45 درصد افزایش پرتفوی را ثبت کند و پیش بینی می‌کنند که همین روند ادامه پیدا کند. ایشان این رویداد را پلی برای ارتباط با شرکت های دیگر و مجموعه های دیگر می دانند و آن را ارزشمند می‌خوانند.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد